Stacje

Fotografia: Fotolia (Twórca: Sir Morgot)

Legnica

Legnica, jak każde miasto, posiada własną, specyficzną i wyjątkową historię. Jej ślady odnajdujemy w układzie urbanistycznym, zabytkowych obiektach, w niepowtarzalnym klimacie parku miejskiego czy malowniczej dzielnicy Tarninów.

www.portal.legnica.eu

Zabytki w Legnicy

Informacja miejska: (+48) 76-8 51 22 80