Akcje artystyczne

Fot.: Martin Büst

Rój obrazów – spontaniczne ujęcie przesuwającego się świata w formie graficznej

Artystka: Christiane Wacker

Studentka uczelni artystycznej z Drezna, Christiane Wacker podczas swojej podróży wyglądała „na zewnątrz” starając się uchwycić to, co było charakterystyczne dla otaczającego krajobrazu. Dla artystki ważne było ukazanie wprawionej w ruch przestrzeni w krótkim czasie „przemieszczania się”. Wrażenia zarejestrowała w formie graficznej. Część z powstałych rysunków została  zaprezentowana w „pociągu do sztuki” jako faksymile.