Stacje

Fotografia: Fotolia (Twórca: CCat82)

Środa Śląska

Gmina Środa Śląska należy do obszaru o najstarszym osadnictwie na Śląsku. Współczesność przeplata się tutaj z 700-letnią tradycją. Dumą naszego regionu jest dziedzictwo historyczne, które szczególnie chcemy promować.

 

www.srodaslaska.pl

Zabytki w Środzie Śląskiej

Informacja miejska: (+48) 71 396 07 77