Görlitzer ART

Tętno Miasta| Karolina Woch, Karolina Koryniowska, Agata Kapiczyńska | Berliner Straße


Dwuczęściowa instalacja ze stali i tartanu nawiązuje do pulsującej niegdyś życiem Berliner Straße, głównej osi handlowej śródmieścia, w ostatnich latach wyludnionej, opustoszałej, podupadłej. Praca wskazuje na drugą szansę dla tego areału, która jest żywo dyskutowanym tematem lokalnej polityki, a jednocześnie przyczynia się do urzeczywistnienia tej wizji proponując optycznie atrakcyjne miejsce. Autorki instalacji są studentkami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. To ich pierwszy project artystyczny zrealizowany w przestrzeni publicznej pod opieką merytoryczną macierzystej uczelni.