Görlitzer ART

Wrzeciono | Marianne Wesołowska-Eggimann, Karolina Kiełpińska, Anna Rottau | Lutherplatz (Straße)


Pokrycie ulicy wielobarwnymi płaszczyznami rodzi zupełnie nowe otoczenie. Celem działania artystycznego jest uzyskanie całkowicie odmiennego od zastanego wymiaru znanej dotychczas przestrzeni. W zależności od punktu widzenia obserwatora obraz ulicy przybiera zróżnicowane formy. Poprzez łamanie perspektywy i odpowiedni dobór kolorów, grafika manipuluje ludzkim wzrokiem, magnetyzuje oraz wbudza ciekawość.